Phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp


- Quý khách hàng có thể sử dụng hình thức thu tiền và giao phiếu tận nơi.


- Hình thức thanh toán trực tiếp chỉ áp dụng tại Tp.HCM, sau khi nhận được phiếu hoặc sản phẩm kèm theo khách hàng mới

thanh toán cho nhân viên giao hàng.


- Trường hợp khách hàng ở ngoài khu vực Tp.HCM phải dùng hình thức chuyển khoản, sau khi chuyển khoản khách hàng nhớ

thông báo đã chuyển tiền hoặc khi nhận được tin nhắn từ ngân hàng dealpro sẽ thông báo cho khách hàng.


- Sau khi đăng ký mua hàng, dealpro sẽ chuyển phiếu cho quý khách trong vòng 2-7 ngày làm việc.


- Sau khi đăng ký mua hàng trong vòng 15 ngày khách hàng không có nhu cầu sử dụng (không nhận Voucher) dealpro sẽ hũy đơn hàng.